logo header
 
HOME     CONTACT
HET GAAT OM MEER DAN VERZEKEREN ALLEEN !
ONLINE DIENSTEN   

 

Info beleggingsverzekeringen


Belangrijke informatie voor houders van een beleggingsverzekering

Het zal u niet zijn ontgaan dat beleggingsverzekeringen de laatste tijd veel negatieve publiciteit hebben gekend, in het bijzonder omdat sommige van deze verzekeringen, naar nu blijkt hoge, verborgen kosten hebben. Naar aanleiding van deze commotie over beleggingsverzekeringen informeren wij u graag nader.

Aanbeveling Ombudsman
De maatschappelijke onrust over beleggingsverzekeringen heeft in dit voorjaar geleid tot een aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening, de heer J.W. Wabeke. Met deze aanbeveling proberen verzekeraars en enkele consumentenvertegenwoordigers (bijvoorbeeld Stichting Woekerpolisclaim en Stichting Verliespolis) een algemene compensatieregeling af te spreken met verzekeraars voor polissen waarin mogelijk teveel kosten zouden zijn ingehouden.

Onderzoek Financiën
Daarnaast heeft het ministerie van Financiën onderzoek laten doen om er achter te kunnen komen welke concrete verzekeringen mogelijk wél en welke mogelijk niet in aanmerking komen voor een dergelijke compensatie. Dit onderzoek is inmiddels maanden vertraagd en de uitkomsten laten -zoals het er nu naar uitziet- nog enige tijd op zich wachten.

Door het uitblijven van duidelijkheid welke polissen nu wel en welke niet gecompenseerd zullen worden, nemen wij nu zelf het initiatief.

Uw rechten
Het is mogelijk dat ook u in het bezit bent van een beleggingsverzekering waarbij door de verzekeraar te hoge kosten in rekening zijn gebracht. Nu er geen duidelijkheid bestaat in welke gevallen er sprake is van een beleggingsverzekering waar door de verzekeraar te hoge kosten zijn ingehouden, adviseren wij u het zekere voor het onzekere te nemen en een zogenaamde stuitingsbrief aan uw verzekeraar te sturen. Daarmee behoudt u zich ten opzichte van de verzekeraar alle rechten voor en voorkomt u dat uw mogelijke vordering verjaart. Eventueel kunt u zich op dit moment of later, na reactie van de verzekeraar, laten begeleiden door een rechtskundig adviseur (uw rechtsbijstandverzekeraar of een andere juridische adviseur), dat is aan u zelf.

Check eigen situatie
Verder kan het zijn dat binnen uw bestaande beleggingsverzekering de premie voor de overlijdensrisicodekking onredelijk hoog is. Daarnaast kan de waardeontwikkeling binnen uw huidige beleggingsverzekering niet het verwachte rendement opleveren. Het kan wenselijk zijn om hierover nader contact te hebben.
Indien u vragen hebt over uw beleggingsverzekering, neem dan gerust contact met ons op.

Klik hier voor de stuitingsbrief

Klik hier voor de toelichting op de stuitingsbrief

Hoewel onze organisatie de grootst mogelijk zorgvuldigheid heeft betracht bij de totstandkoming van dit bericht, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het juist of onjuist gebruik van deze informatie en/of de daarbij behorende documenten. Dit omdat veel zaken over de beleggingsverzekering op publicatiedatum nog niet definitief zijn.


« terug

 


     
Copyright - 2008 - Nico Wiselaar Assurantien. All Rights Reserved.